Zrealizowane projekty

Dostawa hydraulicznych siłowników hamulcowych typu BSFG 408 do maszyn wyciągowych:

Około 50 urządzeń wyciągowych polskiego górnictwa węglowego i miedziowego jest wyposażonych w siłowniki BSFG 408. Siłowniki te posiadają dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego: WUG GM-11/88

Dostawa układów hamulcowych dla suwnic:

  • Huta Batory
  • Huta Ostrowiec Świętokrzyski

Dostawa kompletnych układów hamulcowych do przenośników taśmowych:

  • kopalnia KWB Turów, napędy 4 x 630 kW
  • kopalnia KWB Bełchatów, napędy 4 x 1250 kW
  • kopalnie miedzi, napędy 4 x 160 kW, 4 x 250 kW
  • elektrownia Turów, napęd 1 x 320 kW

Dostawa układu hamulcowego do kolei linowych:

  • kolej linowa Goryczkowa
  • kolej linowa Góra Żar

Maszyny wyciągowe

Siłowniki BSFG 408 w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej. Około 50 maszyn wyciągowych górnictwa węglowego i miedziowego jest wyposażonych w siłowniki typu BSFG 408.
Siłowniki BSFG 408 w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej. Około 50 maszyn wyciągowych górnictwa węglowego i miedziowego jest wyposażonych w siłowniki typu BSFG 408.
Modernizacja układu hamulcowego maszyny wyciągowej rewizyjnej KWK Janina – siłowniki BSFI 360.
Modernizacja układu hamulcowego maszyny wyciągowej rewizyjnej KWK Janina – siłowniki BSFI 360.
Modernizacja układu hamulcowego maszyny wyciągowej rewizyjnej KWK Janina – siłowniki BSFI 360.
Modernizacja układu hamulcowego maszyny wyciągowej rewizyjnej KWK Janina – siłowniki BSFI 360.
Modernizacja układu hamulcowego maszyny wyciągowej – siłowniki BSFG 408.
Modernizacja układu hamulcowego maszyny wyciągowej – siłowniki BSFG 408.

Przenośniki taśmowe

Przenośnik czteronapędowy (4 x 1250 kW) wyposażony w układ hamulcowy z siłownikami typu BSFI 360.

Turbiny wiatrowe

Układ hamulcowy turbiny wiatrowej 630 kW - siłownik BSFI 360MS.