Kontakt

VITECH sp. z o.o.
ul. Żubrów 21
43-215 Jankowice

tel./fax. 32 211 50 40
tel. kom. 605 765 904
email: biuro [at] vitech.pl

Warsztat serwisowy / magazyn:
ul. Fabryczna 20
41-404 Mysłowice – Brzezinka

Dane spółki
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach - Wydział XIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł (opłacony w całości); KRS: 0000667024
NIP: 638-182-14-28